Jak na věc


uzavření volebních místností 2018

Skřipec 11,5 cm použijte na uzavření sáčků

    Termín uzavření manželství je možné nezávazně rezervovat telefonicky na telefonních číslech: 261 192 576 nebo 261 192 577. Závazným se sjednaný termín stává až po předložení potřebných dokladů a vyplněného dotazníku k uzavření manželství.
    Oddací síň, která slouží k uzavírání občanských sňatků v matričním obvodu Úřadu městské části Praha 4 se nachází na radnici v Nuslích, 2. patro, Táborská 500, Praha 4-Nusle (foto 1, foto 2).
    Tento dotazník je snoubencům k dispozici také na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
    V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
    Odvolání dle zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, proti rozhodnutí ÚMČ Praha 21 se podává k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím našeho úřadu.


Manželství - uzavření manželství

    Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
    Úřední dny na oddací matrice jsou pondělí a středa od 8 do 18 hodin nebo ve čtvrtek od 8 do 12 hodin, na adrese ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč.
    Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) nebo jejich svědci neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00