Jak na věc


výstavba výtahů v bytových domech

Výstavba tenisového kurtu s umělým povrchem

    Další operace již probíhají na staveništi. Na předem zhotovenou základovou desku se usadí zkompletované sendvičové panely, včetně stropních dílců a konstrukce střechy. Následují operace střechařské, klempířské a fasádní. Během krátké doby je dům z exteriéru kompletně dokončen a zajištěn proti povětrnostním vlivům. Souběžně s těmito operacemi probíhají i práce interiérové, konkrétně  -  montáž sádrokartonů, instalace technologií a vytápění, betonáž podlah, obkladačské práce, malby, montáže kuchyňské linky, podlah, vnitřních dveří.
    Dřevostavby realizované technologií sendvičového panelu jsou určeny především pro zákazníky, kteří vědí, jak chtějí bydlet a v domě žít, chtějí svoje požadavky a přání předat a o více se nestarat, požadují rychlost a preciznost a ocení možnost stavět dům přes zimu.
    Všechny tyto operace jsou prováděny s velkým důrazem na optimalizaci využití materiálu, na řízení efektivity, odpadového hospodářství a především s důrazem na kvalitu.
    Panelová výstavba znamená, že zjištěná přání a požadavky investora převedeme do řeči techniků, do přesné výrobní dokumentace. Na jejím základě se provede maximální část stavebních operací v klimatizované hale a na staveništi dojde pouze k montáži a finální kompletaci. Kombinací dobře navržené konstrukce, výrobní disciplíny v hale a zkušeností při montáži na staveništi, pak vzniká velmi kvalitní stavba, která má všechny předpoklady stát se dobrým domovem.


Co nám „panelová technologie“ přináší

    V klimatizované hale se dále osazují rámy oken a vchodových dveří. Technologický proces v hale je pak uzavřen stěrkováním fasádního systému tmelem, čímž vzniká finální podklad pro fasádu. Následuje kontrola, popis, nakládka a převoz dílců dřevostavby k zákazníkovi.
    V průběhou minulých desetiletí se suchá výstavba na základě sádrokartonových desek rychle vyvíjela i rozvíjela a Knauf byl a je lídrem v této oblasti. Pomocí našich produktů vyřešíte jakékoli požadavky, které nelze dosáhnout klasickými masivními konstrukcemi. Kdo chce budovat moderně a kvalitně sáhne po produktech Knauf.
    Hlavním cílem panelové výstavby dřevostavby je přesunutí co nejvíce stavebních operací do výrobní haly – tzv. maximalizace úrovně prefabrikace. Zákazník při této technologii může ocenit především druhotné efekty, které souvisí s preciznějším plánováním v hale, vícefázovou kontrolou, důkladnější přípravou výkresové dokumentace apod. Za zdůraznění stojí:


Suchá výstavba a sádrokartonové konstrukce

    Sendvičové panely firmy WOOD SYSTEM vycházejí z dřevěného rámu ze sušeného řeziva KVH. Na základě výkresové dokumentace a nářezového plánu dojde k přesnému zakracování („kapování“) hranolů na přesnou délku. Takto připravené dílce se dle montážních výkresů skládají do výsledných rámů stěn na otočné montážní stolici, kde jsou zafixovány. Dalším postupem je pláštění dřevěného rámu statickou deskou (OSB desky, sádrovláknité desky apod.), plnění tepelnou izolací, montáží fasádní desky a těsnění parobrzdné, nebo parotěsné vrstvy. Druh materiálů, skladba a celková tloušťka panelu jsou dány konkrétním typem stěny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00