Jak na věc


věta hlavní a vedlejší příklady

Diskuse k pojmuDruhy vedlejších vět

    Strany trojúhelníku jsou pojmenovány podle protilehlého vrcholu trojúhelníku. Naproti vrcholu A leží strana a, proti vrcholu B leží strana b, proti vrcholu C leží strana c.
     Co to znamená rodinná krize? Hádky? Rozvod? Těžká odpověď. Není snadné definovat, co je a co není krize v rodině. Dle mého názoru krize nastává, pokud se stav nečekaně změní k horšímu. V některé rodině mohou být menší hádky na denním pořádku, a proto bych tento stav označil za normální. Naopak v jiné rodině...
    Věta byla pojmenována podle řeckého filosofa a matematika Pythagora, který ji objevil už v 6. století před naším letopočtem. Pravděpodobně však byla známa i v jiných starověkých civilizacích dávno předtím (v Babylonii, Číně, Egyptě).
    Trojúhleník je pravoúhlý, jestliže v něm platí Pythagorova věty. Vybereme tedy dvě kratší strany a budeme předpokládat, že jsou to odvěsny pravoúhlého trojúhelníku - 10 a 24 cm. Jestliže je trojúhelník pravoúhlý, vyjde nám délka přepony 26 cm. Pokud by trojúhelník pravoúhlý nebyl, vyšla by jiná délka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00