Jak na věc


všeobecná fakultní nemocnice karlovo náměstí orl

Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

    Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Všeobecná sestra musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat jeden předmět v cizím jazyce a vykonat státní závěrečnou zkoušku.
    Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat - jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a nepovinné.
    Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Všeobecná sestra a o katedře zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry zdravotnických studií.
    Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí v 3. semestru a může si zvolit téma.


VŠEOBECNÁ SESTRA NA STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

    Student musí v průběhu studia absolvovat minimálně 1600 praktických hodin, a proto jsou do studia zařazeny i dvě měsíční praxe v průběhu letních prázdnin.
    Na této webové stránce naleznete nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00