Jak na věc


vojničův rukopis

Příběh hraběte Drakuly -dokument

    K zástupu odborníků, kteří se záhadným rukopisem zkřížili kordy, se nedávno připojili fyzici Marcelo Montemurro z University of Manchester a Damián Zanette z argentinského Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro. Dostala se k nim digitální kopie originálu, který si pečlivě střeží ve speciální knihovně Beinecke Rare Book and Manuscript Library Yaleovy univerzity. Vybrané části textu rukopisu si překódovali do proměnných podle domnělých slov a pak prohnali komplikovanou počítačovou analýzou, jejíž výstupem byla v jednom případě jediná hodnota, popisující komplexitu zkoumaného textu. Stejný postup pak použili i na texty v angličtině, čínštině, latině, na kód počítačového jazyka Fortran a také na část genomu kvasinky.


Ztracené zlato 2. světové války / část 2: X označuje místo -dokument

    O původu knihy se vedou komplikované spory. Na prvním místě je samozřejmě domněnka že jde o podvrh, možná samotného Vojniče. Radiokarbonové datování pergamenu, na němž je rukopis sepsán, klade jeho vznik do let 1404 až 1438. Materiál použitý k výrobě barev odpovídá tomuto období. To všechno sice ještě úplně nevylučuje podvrh, ale musel by být poměrně promyšlený. Jestliže by to podvrh nebyl, tak je ve hře spousta možných autorů s rozličnými motivacemi, od astrologů přes botaniky až po inženýry a vynálezce. Zajímavá je spojitost s českým prostředím, protože prvními známými majiteli rukopisu byli učenci z Prahy a možná tu byl i sepsán. Rozsáhlé dohady panují i o účelu Vojničova rukopisu. Je to středověký lékopis? Herbář šarlatánů k ohlupování zákazníků? Astronomický či astrologický text? Sborník traktátů z různých oborů? Popis nehody s halucinogenem? Nebo snad reportáž z průniku do paralelního světa? Významnou součástí knihy je podle všeho komentovaný herbář, ale řadu rostlin nelze spoleh
    Je zajímavé, že tu metodu srovnávali s anglickým textem, ale proč ji neaplikovali i na text generovaný pomocí některých metod uváděných jinými autory (například s použitím posouvané mřížky) známými ve 14-15 století a vyhovujícím statistické kontrole. Co když by onen nesmyslný text ukázal také vysoké číslo?


Vojničův kód: Nejzáhadnější světový rukopis -dokument

    Vojničův rukopis je kniha o téměř 300 stranách, která je psaná neznámým písmem v neznámém jazyce a doprovázená poměrně záhadnými ilustracemi. Podle ilustrací ji lze rozdělit na několik tématických částí. Botanická část obsahuje obrázky rostlin, které jsou ale obtížně identifikovatelné a u některých nelze vůbec poznat, co by to vlastně mělo být. V astronomické části jsou u některých diagramů dopsány názvy měsíců latinkou v neurčitém románském jazyce. Biologická část zahrnuje miniatury nahých žen s korunami, které se koupou v podivných útvarech připomínajících lidské orgány. Kosmologická část obsahuje náčrtky jakýchsi podivných krajin či světů, snad s hrady a sopkami, farmakologická část zase části rostlin a k nim možná farmaceutické recepty. V knize jsou i krátké odstavce textu, oddělené obrázky květů či hvězd, které připomínají recepty. Fanoušek dětských seriálů pozdní totality by v rukopisu mohl vidět scénář k Létajícímu Čestmírovi pro dospělé.
    Montemurro a Zanette v případě Vojničova rukopisu dospěli ke skóre 805. Anglický text dosáhl skóre 728, čínský 580, zatímco Fortran 285 a DNA kvasinky 25. Autory to vedlo společně s výsledky dalších analýz k závěru, že Vojničův rukopis není jenom graficky pěkně vyvedeným blábolem, ale že obsahuje smysluplnou informaci. Stále ještě nevíme, o čem vlastně rukopis je, v jakém je jazyce, ani kdo ho sepsal, ale podle všeho má smysl se tím zabývat.
    to spíš na kombinaci s mřížkou .Což rozluštit bez klíče nepůjde .Jinak jsem o něm viděl hezký pořad na viasat history .Spíš mne zaráží že jaksi chybí mezistupně podobné knihy a dřívější postupy
    Vyvolat senzaci byla, pokud vím, (nejen) v rané renesanci oblíbená kratochvíle. Ale absence obvyklých alchymických symbolů svědčí spíš pro opravdovou snahu něco sdělit. Ovšem hranice mezi těmito dvěma přístupy může být i dnes velmi rozmazaná, natož v té době!


Ztracené zlato 2. světové války / část 1: Smrt na hoře -dokument

    Tenhle pan ma hodne energie a sebevedomi ale jeho zavery jsou pro me dost neduveryhodne, jen zbezne jsem precetl par jeho clanku nasel jsem rozpory v jeho zaverech. Jeho zpusob vyjadrovani take duvery neprida..


díky za jakýkoli váš příspěvek na provoz těchto stránek, č.ú. 4830001/5500

    Ještě bouřlivější hádky panují okolo jazyka, v němž je Vojničův rukopis sepsán. Může to být jen zcela nesmyslná čmáranice. Také by to prý mohla být glosolálie zapsaná spiritualistickým médiem. Anebo naopak složitá šifra. Američtí kryptografové v padesátých letech měli za to, že jde o komplikovanou polyalfabetickou substituční šifru. Jeden z domnělých autorů rukopisu Roger Bacon byl odborníkem na šifry a žil v době, kdy šifry bavily spoustu lidí. Proti zašifrovanému textu ale zase mluví to, že rukopis dodržuje takzvaný Zipfův zákon, empirické pravidlo o rozložení četnosti slov v jazycích vzniklých přirozeným vývojem. A ten u většiny zašifrovaných textů nefunguje. Jinak existují domněnky, že jde o vizuálně zakódovanou hebrejštinu, stenografický záznam, nesmyslný text s obsahem zakódovaným v malých značkách podobných starodávnému řeckému těsnopisu. Poměrně velké přízni se mezi jazykovědci těší představa, že jde o některý tehdy existující orientální jazyk, který byl zapsán nově vymyšleným
    Předpokládám, že podle té metody, čím nižší výsledné číslo tím vyšší systematičnost. Ale jak tu Oskar Zemčík napsal, zajímavé by bylo jaké číslo vypadlo při zpracování nějakého zašifrovaného textu, či textu úplně nesmyslného. Určitě to ti fyzici zkusili, ale pan Mihulka nám nedal žádný odkaz na zdroj. A mě se dnes tak moc nechce hledat! To si ani nedovedete představit :)
    Nelze jinak, každý kovaný milovník záhad musí znát Vojničův rukopis (anglicky Voynich manuscript). Tahle slavná a zároveň velice záhadná ilustrovaná kniha fascinuje spoustu lidí nejspíš už stovky let. Rukopis se jmenuje po americkém obchodníkovi Voynichovi, který se stal jeho majitelem v roce 1912. Historie rukopisu je sama o sobě úžasně zajímavá a napínavá a snad ještě lepší je pozorovat četné pokusy odborníků i fascinovaných laiků o jeho pochopení či alespoň náznak rozluštění. Pokud jste viděli povedenou mysteriózní detektivku Ztracená brána (2012) od Jiřího Stracha, jistě tušíte o čem je řeč.


Rozluštění pokladu: Faraonovo Město -dokument

    Vojničův kód je nejzáhadnějším rukopisem na světě. Kniha z pera neznámého autora doplněná ilustracemi, jež jsou stejně bizarní jako matoucí, je napsána jazykem, který nedokáží rozluštit ani nejlepší kryptografové. Není tedy divu, že se toto dílo stalo součástí posledního bestselleru Dana Browna „Ztracený symbol“. Od svého objevení před 100 lety uchvacuje Vojničův manuskript ve stejné míře akademiky i okultisty. Své štěstí zkoušeli ti, co rozluštili kód japonského šifrovacího stroje Purple, fyzikové s výkonnými moderními počítači i polyhistorové. Dodnes však nikdo nedokázal obsah knihy dešifrovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00