Jak na věc


vyukove vylety po cr pro střední střední školy

-> Přijímací zkoušky na vysokou školu">Přijímací zkoušky na vysokou školu

    Žáci 1. - 3. ročníku oboru Grafický design navštívili ve středu 3. 5. 2017 galerii Albertina ve Vídni, kde shlédli především výstavu Egona Schieleho a doplňkově "Od Moneta k Picassovi".
    Dne 18. 12. 2015 někteří žáci naší školy za pedagogického doprovodu MgA. Janky Šteindlerové, ředitelky školy, Mgr. Válka, Mgr. Kmeťové a Bc Hrabala navštívili vánoční Vídeň. Cílem zájezdu byla návštěva galerie Albertina a vánoční trhy.
    Ve dnech 28. 2. - 6. 3. 2016 se v Rustavi, nedaleko gruzínského hlavního města Tbilisi, konal seminář EVS (Every Volunteer Secure). Naši školu reprezentovala Mgr. Tereza Mazourková.
    Žáci 3. ročníku obor Grafický design za pedagogického dozoru akad. mal. Ondřeje Šmerdy dne 20. 11. 2015 navštívili výstavu v galerii DOX, nazvanou "Skvělý nový svět".


Social Media Workshop - Erasmus+ - momentky z akce

    Ve středu 8. ledna 2020 se žáci 3.V zúčastnili s panem MgA. Kadlecem výstavy ve Veletržním paláci.Výstava První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938. Součástí expozice jsou obrazy a plastiky předních českých, slovenských, českoněmeckých a karpatskoruských umělců. Expozice představuje umění a graf. design prostřednictvím tehdejších stěžejních galerií, uměleckých spolků i dalších kulturních institucí a seznamuje návštěvníky s významnými kulturními centry.
    ZVÍŘECÍ JÍDELNÍČEK - objasnění významu potravního řetězce, seznámení s adaptací zvířat k přijímání potravy, seznámení s jídelníčkem zvířat v zoo. Program probíhá v učebně.
    Dne 24.5.2019 se v divadle Dobeška uskutečnil další ročník Májové slavnosti na podporu Modrého klíče. Další momentky najdete ve fotogalerii - ze života školy.
    Žáci výtvarné sekce půjdou v pátek 21. 4. 2017 za pedagogického dozoru Mgr. Vašákové, ak. mal. Tesařové a Mgr. Stanka na exkurzi do Národní galerie a Valdštejnské jízdárny, kde mimo jiné shlédnou výstavu Františka Skály a Aj-Wej-weje.
    V pátek 22. 1. 2016 se žáci 3.V - Dagmar Rezková, Lucie Rezková a Michael Kysela pod vedením Mgr. Ĺubomíry Kmeťové, akad.mal., zúčastnili soutěže Region Plzeň.
    Srdečně zveme všechny zájemce na "Mírovou výstavu", která se koná v sobotu 14. 5. 2016 v prostorách společnosti Swarovski, Celetná 600/7, Praha 1 od 13.00 hodin.


-> Miroslav Routek zajistil remízu s Portugalskem">Miroslav Routek zajistil remízu s Portugalskem

    (bohužel jsme zjistili, že prohlížeč Internet Explorer nezobrazuje odkaz na orientační tabulku volných termínů korektně, pokud jej tedy výše nevidíte, využijte prosím např. Mozillu Firefox nebo pište na vyuka@zoo-ostrava.cz, odkaz vám zašleme)
    Ve dnech 23. 11. - 25. 11. 2017 se koná v Kongresovém centru v Praze od 9.00 do 18.00 hodin (v sobotu do 15.00 hodin) burza středních škol Schola Pragensis.
    V úterý 10. dubna 2018 se v kavárně Republika Žižkov, Koněvova 129, Praha 3, koná od 18.00 hodin vernisáž prací žáků 4. ročníku oboru Grafický design, pod vedením Mgr. Ondřeje Jirásky.
    ZVÍŘATA NAŠÍ PŘÍRODY - seznámení se zástupci fauny ČR v různých typech prostředí, jejich způsobem života a příčinami ohrožení. Program probíhá v učebně.
    ZVÍŘATA V OHROŽENÍ - seznámení se s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve světě, jejich ochranou. Poznání významu moderních zoologických zahrad pro tyto druhy (příklady záchranných programů, in-sitové aktivity zoo ve světě). Společné hledání odpovědi na otázku „co pro nápravu mohu udělat já?“. Program probíhá v učebně. Délka programu je cca 120-150 min.


-> Nejlepší amatérka golfového turnaje Ladies Thale Slovakia">Nejlepší amatérka golfového turnaje Ladies Thale Slovakia

    V pátek 5. 1. 2018 se konal na Smíchově - Paspův sál od 19.00 hodin maturitní ples 4. ročníku. V záložce Fotogalerie - ze života školy - si můžete prohlédnout několik momentek.
    PLAZI - přispění k pozitivnímu nahlížení na plazy, zejména na některé zástupce této skupiny, novinky a zajímavosti o těchto živočiších. Program probíhá v učebně.
    Připomínáme všem zájemcům o 4-letý obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management sportovních klubů a obchodních firem, že mohou přihlášku ke studiu poslat poštou nebo přinést osobně nejpozději 1. března 2017.
    EVOLUCE - program je vhodný pro starší žáky (od 8. třídy výše): program vede žáky k pochopení základních otázek evoluce. Vysvětluje, jak evoluce probíhá a proč zřejmě probíhá. Program probíhá v učebně.


-> Sportovní dopoledne">Sportovní dopoledne

    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) měla v r. 2017 následující součásti uskutečňující studijní programy nebo výzkumnou a vývojovou činnost:□ fakultu sociálně ekonomickou (FSE),□ fakultu strojního inženýrství (FSI) (do 31. 8. 2017 fakulta výrobních technologií a managementu),□ fakultu umění a designu (FUD),□ fakultu zdravotnických studií (FZS),□ fakultu životního prostředí (FŽP),□ filozofickou fakultu (FF),□ pedagogickou fakultu (PF),□ přírodovědeckou fakultu (PřF).
    Prezentace odborné praxe, získané poznatky a zkušenosti zpracovali žáci do vlastní prezentace a představili tím firmy ve kterých praxi absolvovali. Všichni hodnotili praxi kladně a získali mnoho nových zkušeností.
    V úterý 19. 9. 2017 se na naší škole konala soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Účastníci soutěžili v kresbě zátiší (tužka, uhel) a v kresbě komiksu barevnými fixami.
    V únoru se naši žáci Lucie Johová a Petr Mai zúčastnili projektu USTEP - "Using Sport to Empower People". Je to dvouletý mezinárodní projekt, který se zakládá na spolupráci tří organizací z České republiky, Velké Británie a Turecka.
    Anna-Marie Benešová je žákyní 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, se zaměřením na management sportu na naší škole a úspěšnou reprezentantkou České republiky v plavání.
    VÝPRAVA DO AMERIKY – seznámení se zvířaty Severní a Jižní Ameriky, vliv evropských přistěhovalců na přírodu Severní Ameriky. Program probíhá v učebně.


-> Maturita 2013/2014">Maturita 2013/2014

    Studenti 4. ročníku navštívili za pedagogického dozoru Ing. Ivana Janovského ve středu 5.10.2016 tiskárnu SVOBODA PRESS v Praze-Malešicích, která existuje přes 60 let.
    Dne 16. prosince 2019 se uskuteční již IX. zasedání Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zasedání se účastní i naše studentky. Tentokrát se zaměříme na projekty SmartCities a jednotlivé projekty napříč Prahou.
    Ve dnech 13. 11. - 19. 11. 2015 se někteří žáci naší školy za pedagogického doprovodu Mgr. Válka a Mgr. Mazourkové zúčastnili zájezdu do Paříže, městě nad Seinou. Zájezd je určen především žákům 4. ročníku, obor grafický design. Tyto poznatky obohatí jejich znalosti při maturitních zkouškách.
    V pátek 8. prosince 2017 odjeli žáci 1. a 2. ročníku oboru Grafický design za doprovodu Ing. Foffa, Ing. Buřtové a Mgr. Válka do Vídně. Cílem cesty byla návštěva výstavy v galerii Albertina, nazvaná "Raffael".
    OHROŽENÁ ZVÍŘATA A VÝZNAM ZOO – pochopení významu zoologických zahrad jako míst usilujících o záchranu ohrožených druhů zvířat. Program probíhá v učebně.


-> Technická závada v budově školy">Technická závada v budově školy

    Tento měsíc měli žáci 3. ročníku oboru Grafický design za úkol vytvořit plakát se sportovní tématikou. Někteří z nich si vybrali golf. Níže můžete shlédnou 3 nejúspěšnější práce.
    Pod záštitou nadace Bakala Foundation proběhla ve středu 12. 10. 2016 na naší škole přednáška pro studenty 3. a 4. ročníku vedená slečnou Evou Michálkovou, na které se seznámili s možnostmi studia v zahraničí.
    Studenti naší školy měli zpestřenou výuku o návštěvu cirkusu Humberto, kde trénovali kresbu zvířat. Celou akci zorganizovala akad. mal. Lenka Herskovičová, k její skupině se připojila i skupina MgA. Jindřicha Hájka.
    Od 8. 4. do 20. 4. 2016 probíhala na naší škole praktická maturitní zkouška pro žáky 4. ročníku oboru Grafický design. Žáci měli 8 dní na to, aby ukázali, co se za 4 roky studia naučili.
    Ve dnech 5. 4. - 21. 4. 2017 konali žáci 2. a 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a žáci 3. ročníku oboru Grafický design v různých firmách odbornou praxi.
    OBOJŽIVELNÝ NENÍ JEN HROCH – seznámení se skupinou obojživelníků, upozornění na jejich celosvětové ohrožení a možnosti ochrany. Program probíhá v učebně.


Den otevřených dveří a talentové zkoušky nanečisto

    Dne 14. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila akce v prospěch státu Zambie, Afghánistánu a Angoly pod vedením Mgr. Lady Kucker (viz. příloha.) Děkujeme žákům, rodičům a pedagogům, kteří se podíleli na úspěšné akci.
    Ve čtvrtek 18. ledna 2018 byla slavnostně zahájena výstava prací našich studentů v galerii Modrý klíč pod názvem "GAPe představuje". V záložce Fotogalerie - ze života školy - si můžete prohlédnout několik momentek.
    Představujeme vám díla našich žáků a pedagogů, které bude možné zakoupit na aukci na Májové slavnosti, která se koná v pátek 26. 5. 2017 v divadle Dobeška. Výtěžek z této aukce bude věnován Modrému klíči.
    Dne 6. října 2018 jsme se sešli již na 6. ročníku zážitkového sportovně relaxačního putování "Jedeme v tom spolu". Zúčastnili se vybraní žáci a Mgr. A. Martin Pivrnec.
    Ve středu 6. 9. 2017 odjeli naši prváci s třídním učitelem Ing. Václavem Foffem a s učitelem tělesné výchovy panem Radkem Záhorským na seznamovací pobyt na Šumavu. V pořádku dorazili na místo určení a dnes nám poslali pozdrav z prvního výletu na Kvildu.


Vydávání vysvědčení a poslední zvonění pro 4. MV

    MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD aneb Sexuální výchova u zvířat - seznámení se způsobem reprodukce vybraných druhů zvířat na příkladech zvířat chovaných v Zoo Ostrava. Program probíhá venku.
    Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
    Všem pedagogům a žákům přejeme příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a optimismu do nového roku a načerpání nových sil do dalšího studia.
    Objednávkový formulář ( 0.03 MB ) OKAP - objednávkový formulář ( 0.12 MB ) Šablony - vzor 1 ( 0.12 MB ) Šablony - vzor 2 ( 0.09 MB ) Šablony - vzor 3 ( 0.09 MB )
    Zoo Ostrava nabízí širokou škálu výukových programů, soutěží, přednášek a dalších aktivit pro děti všech věkových kategorií (děti předškolního věku, žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ), a to v průběhu téměř celého roku. Programy doplňují a rozšiřují výuku prvouky, přírodovědy, biologie, ekologie...


-> Přípravný výtvarný kurz zdarma">Přípravný výtvarný kurz zdarma

    Naše studentky z 2. ročníku oboru Grafický design Karolína Kellovská, Michaela Polášková a Zuzana Vandasová budou od 9. 10. - 13. 10. 2017 pracovat se skupinou žáků 7. a 8. ročníku ze ZŠ Na Beránku v Praze 12, kteří dlouhodobě tvoří ve své škole přírodní zahradu.
    Od 15. 9. 2015 budou probíhat na naší škole každé úterý a středu přípravné výtvarné kurzy pro uchazeče na vysoké školy Kurzy se budou konat pod vedením akademické malířky Ireny Mudrové. V případě zájmu Vám bližší informace sdělíme na sekretariátu školy (tel. č.: 242 446 615)
    Žáci 4. ročníku oboru Grafický design za pedagogického doprovodu Mgr. Vasila Stanka navštívili v Ateliéru Josefa Sudka výstavu fotografky Karin Zadrick, kterou můžete shlédnout do 15. 10. 2017 na adrese Újezd 30, Praha 1.
    CITES – POCHYBNÉ SUVENÝRY - seznámení se s úmluvou CITES. Proč lidé CITES mají a používají a jaký má dopad na náš běžný život. Vysvětlení významu úmluvy v boji proti obchodu se zvířaty. Společné hledání možností jednání jedince ve prospěch ohrožených druhů zvířat v souladu s CITES. Program probíhá v učebně. Délka programu je cca 120-150 minut.


-> Designblok´14">Designblok´14

    Ve dnech 15. 6. - 26. 6. 2016 se vybraní žáci naší školy zúčastní v rámci projektu Erasmus+ 10-ti denní stáže v tureckém městě Savsat, které se nachází na pobřeží Černého moře.
    ZVÍŘATA ŠETŘÍ ENERGIÍ - uvědomění si, čím vším jsou nás schopna zvířata inspirovat k šetrnějším postupům a spořivějšímu životu. Program probíhá v učebně.
    Vybraní žáci naší školy v doprovodu Bc. Junkové se vrátili z týdenního studijního pobytu v Londýně v rámci projektu Erasmus. Tento projekt probíhal ve spolupráci s Mezinárodním vzdělávacím centrem GEMS.
    VÝPRAVA DO ASIE – seznámení s ohrožením oblasti s jednou z největších biodiverzit na světě – s problematikou jihovýchodní Asie. Program probíhá v učebně.
    Blahopřejeme všem žákům, kteří úspěšně složili talentové zkoušky na obor Grafický design a byli přijati na naši školu. Výsledky najdete níže v tabulce.
    V pondělí 4. 9. 2017 začal další školní rok, ale naši noví prváci se ve škole dlouho "neohřáli". Ve středu 6. 9. 2017 odjeli s třídním učitelem Ing. Václavem Foffem a s učitelem tělesné výchovy panem Záhorským na 5 dní na seznamovací pobyt na Šumavu.


Speciální programy pro SŠ a gymnázia

    V pondělí 16. dubna 2018 se v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš uskutečnilo setkání vybraných žáků a studentů základních a středních škol se zástupci Střediska ekologické výchovy a představitelů městské části.
    JE LIBO ŽELVÍ POLÍVKU? - seznámení studentů s úmluvou CITES (obchodování ohroženými druhy živočichů a rostlin), pytláctvím, jak se správně chovat jako turista a spotřebitel. Program probíhá v učebně.
    Od 1. února 2019 přijímáme přihlášky na jarní přípravné výtvarné kurzy na talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021. Přihlášku s kontaktními údaji zašlete na mail info@gape.cz nebo kontaktujte sekretariát školy 242 446 615.
    V pondělí 2. 9. 2017 začal další školní rok, ale naši noví prvňáci už ve středu 4. 9. 2019 odjeli s třídní učitelkou Mgr. Ludmilou Marceluchovou, Ing. Václavem Foffem a s panem Radkem Záhorským na 5 dní na seznamovací pobyt na Šumavu.
    Ve středu 27. 4. 2016 se pro žáky 1. a 2. ročníku naší školy uskutečnila přednáška vzdělávacího centra GEMS na téma boje proti organizovanému zločinu.


-> Vernisáž výstavy MgA. Jindřicha Hájka">Vernisáž výstavy MgA. Jindřicha Hájka

    DOMA V EVROPĚ – seznámení se zástupci evropské fauny, s problematikou zavlečení nepůvodních druhů a ohrožením druhů původních. Představení záchranných a repatriačních projektů a zapojení Zoo Ostrava do ochrany přírody. Program probíhá v učebně.
    Ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2018 se žáci 3. ročníku oboru Grafický design setkali s naším bývalým pedagogem, magistrem Jiřím Tomanem Ph.D., který v současné době vyučuje na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
    Dne 22. 10. 2019 byli vybraní žáci na odborné exkurzi v animačních ateliérů na Barrandově pod vedením MgA. Barbory Dlouhé. Od paní produkční Evy Kameníkové jsme dostali vyčerpávající výklad při návštěvách jednotlivých oddělení ateliérů - od vzniku jednotlivých figur, vytváření scén, natáčení jednotlivých sekvencí až po závěrečnou postprodukci.
    Žáci čtvrtého ročníku oboru Grafický design navštíví 21. 11. Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V jednotlivých ateliérech budou mít možnost konzultací s pedagogy - výtvarníky.


-> Závěrečná práce z digitální fotografie žáků 3.V">Závěrečná práce z digitální fotografie žáků 3.V

    Dne 19.11.2019 jsme přivítali na naší škole žáky osmé třídy ZŠ Mikulova v doprovodu paní Mgr. Kudláčkové. Žáky provedly školou ředitelka MgA. Šteindlerová a zástupkyně ředitelky Mgr. Marceluchová. Ukázaly jim učebny jednotlivých tříd, odborné ateliéry a počítačové učebny. Žáci mohli vidět naše studenty při práci. Odborný výklad měla ak. mal. Herskovičová.
    V pátek 8. 4. 2016 navštívili žáci 1. ročníku oboru Grafický design, za pedagogického doprovodu ak. mal. Kmeťové a MgA. Czesaného, výstavu Davida Cronenberga, nazvanou "Evolution".
    V rámci spolupráce školy a mezinárodního vzdělávacího centra GEMS se žákům 1. a 2. ročníku nabízí možnost podílet se na dvouletém projektu pod patronací Erasmu+.
    V pátek 19. 5. 2017 se zástupci naší školy, která je jedním ze sponzorů, zúčastnili slavnosti u příležitosti 25. výročí zahájení provozu Modrého klíče.
    ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT - seznámení se s různými zástupci zvířat za pomoci mnoha názorných pomůcek a zamyšlení se nad jejich ohrožením a významem zoologických zahrad. Program probíhá v učebně.
    Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné, umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na regionální, národní a mezinárodní úrovni.


Exkurze do tiskárny SVOBODA PRESS

    Zoologická zahrada a botanický park Ostrava se vedle svého poslání přispět k biologické rozmanitosti věnuje aktivně i vzdělávací a výchovné činnosti v rámci EVVO.
    Ve dnech 16. 4. - 27. 4. 2018 skládají žáci 4. ročníku oboru Grafický design další část zkoušky z dospělosti. Tentokráte mají před sebou praktickou část maturitní zkoušky.
    NA MOTÝLÍCH KŘÍDLECH - program je vhodný především pro mladší žáky (do 3. třídy). Je zaměřen na poznání života, ohrožení a ochrany motýlů hravou a zábavnou formou. V průběhu programu se děti naučí popsat stavbu těla motýla, jeho životní cyklus a to, jak ohroženým motýlům pomoci. Program probíhá v učebně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00