Jak na věc


vzorce a b na druhou

Jaký Office používáte nejčastěji?

    Po stisku CTRL+SHIFT+ENTER se v oblasti D2:D5 zobrazí výsledky z maticových výpočtů a v jednotlivých výsledkových buňkách uvidíte následující obsah:={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}
    Jedním z možných výsledků maticových výpočtů může být stav PRAVDA a NEPRAVDA. Excel je schopen ve většině situací stav PRAVDA zpracovat jako hodnotu 1, stav NEPRAVDA jako hodnotu 0. Tyto výstupy ovšem některé funkce nejsou schopny vždy správně rozeznat, proto můžete ve svých výpočtech Excelu se správným rozpoznáním pomoci a to tzv. jednotkovými operátory:


Maticové výpočty a stav PRAVDA a NEPRAVDA

    Jedním z ne až tak často využívaných výpočetních postupů v Excelu je výpočet prováděný maticovými vzorci. Jedná se vzorec nebo funkci, která má podobnou skladbu vstupů jako běžné vzorce a funkce, ale s tím rozdílem, že maticový výpočet má na vstupu většinou vstupní oblast několika buněk, tzv. matici. Zásadní výhodou maticových výpočtů je možnost provádět i složitější výpočty bez nutnosti využití pomocných výpočetních buněk. Maticové výpočty nemusí být žádné komplexní vědecké výpočty, ale je možno jimi provádět i základní početní operace díky funkcím SUMA, POČET nebo dalším podobným funkcím. Maticový vzorec vytváří v paměti počítače matici, kterou je možno dalším výpočtem jednoduše zpracovat. Tento typ výpočtu se často hodí, pokud potřebujete vytvořit výpočetní konstrukci postavenou na opakovaném testování nebo počítání stavů jednotlivých buněk v matici. Maticové vzorce patří mezi velmi praktické, ale bohužel často opomíjené postupy výpočtů v Excelu.
    Tento příklad v horní části (SKUPINA A) umožňuje zaznamenávání názvů např. fotbalových mužstev a jejich výsledků. V dolní tabulce (TABULKA) je maticovými výpočty zobrazena statistika uvádějící počty odehraných zápasů, výher, remíz, proher a počtu vstřelených, obdržených gólů včetně aktuálního bodového ohodnocení. Příklad je ke stažení ZDE:
    Ve výsledné buňce D6 bude obsažen vzorec {=SUMA(B2:B5*C2:C5)}.Jak to funguje? Nejdříve se do mezipaměti vypočítá součin obratu a rabatu Jany a následně zbývajících prodejců. Na závěr je SUMA z této mezipaměti sečte a zobrazí v D6.


Maticové výpočty a funkce A a NEBO

    Specifikem maticových výpočtů je skutečnost, že maticové výpočty většinou mají na vstupu nikoli jednu jedinou buňku (ale i to je možné), ale nejčastěji matici buněk. Dalším specifikem maticových výpočtů, které mají na výstupu nikoli jednu buňku, ale oblast (matici) buněk, je nutnost před samotným zadávám vstupů označit matici buněk, kde potřebujeme zobrazit výsledky. Po správném zadání vstupních hodnot je vždy nebytně nutné maticový výpočet ukončit trojkombinací CTRL+SHIFT+ENTER. Pokud se tak nestane, vznikne jen běžný výpočet, nikoli maticový. To, že se podařilo maticový výpočet správně vytvořit, poznáme podle toho, že ve všech výsledných buňkách budou vzorce uzavřeny složenými závorkami. Dalším důležitým specifikem maticových výpočtů je fakt, že není možné ve výsledcích maticového výpočtu dodatečně měnit jen jeden výsledek. Vždy je nutné po změně jednoho výpočtu provést trojkombinaci CTRL+SHIFT+ENTER, která aktualizuje i ostatní buňky matice.
    V buňkách C5:C11 nalezneme tento obsah:={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}
    Pokud bychom nepotřebovali ve výše uvedeném příkladu počítat zisky jednotlivých prodejců, ale zajímal by nás jen celkový zisk všech prodejců, maticovým výpočtem bychom to provedli takto:
    Excel (bohužel i ve verzi 2007) neumí zpracovávat v maticích pomocné logické funkce A a NEBO. Místo nefunkčního zápisu {=NEBO(A1:A6;B1:B6)} je možné si pomoci vzorcem {=A1:A6+B1:B6)}, který vrací pole odpovídající logickým nulovým nebo jedničkovým stavům PRAVDA a NEPRAVDA, které již snadno zpracujete např. funkcí SUMA nebo POČET.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00