Jak na věc


vzory zrušení nájemních smluv ke stažení zdarma

FAQ - často kladené dotazy

    Mezinárodní průmyslový vzor se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Jediným zápisem mezinárodního průmyslového vzoru na základě Haagského systému Mezinárodního zápisu lze přihlásit až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu ve více než 55 územních celcích prostřednictvím jedné jediné přihlášky.
    Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti průmyslového vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.
    Zajištění přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí, zejména průmyslový vzor Společenství, který na základě jedné přihlášky zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor, apod.
    Podání přihlášky průmyslového vzoru u úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.
    Průmyslový vzor je možno přihlásit jednotlivě u patentového úřadu konkrétního státu podobně jako výše popsaný český průmyslový vzor. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentovým zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.


Informace o průmyslových vzorech

    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.
    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.
    Ochrana průmyslovým vzorem zabezpečuje svému vlastníku právní výhodu (vůči konkurenci), kterou představuje výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.
    Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.


Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Obecně lze říci, že u některých výrobků není konkrétně definována hranice ochrany buď užitným vzorem nebo průmyslovým vzorem a je možné v zásadě obojí. Rozhodující je, zda se jedná o řešení technické (užitný vzor) nebo design (průmyslový vzor). Abychom Vám v tomto mohli poradit, musíme řešení vidět resp. mít o něm více informací, popis atd. k užitnému vzoru potřebujeme popis a nákresy, k průmyslovému vzoru fotografie nebo nákresy. Můžeme věc konzultovat i telefonicky.
    Je možné se sejít k osobní konzultaci, u nás, nebo řešit konzultaci prostřednictvím emailu. Při zastupování klientů v řízení o průmyslovém vzoru, užitném vzoru nebo patentu uzavíráme příkazní smlouvu, kde je definován náš vzájemný vztah. Patentový zástupce je vázán mlčenlivostí. Naše služby se týkají jak zpracování přihlášky, tak zastupování v řízení před úřadem průmyslového vlastnictví.
    Průmyslový vzor zahrnuje ochranu vnějšího vzhledu (designu) výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Zjednodušeně lze říci, že jde o ochranu tvaru a vzhledu výrobku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00