Jak na věc


vzory zrušení nájemních smluv ke stažení zdarma

Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.
    Náklady na registraci průmyslového vzoru platného na území České republiky jsou nejčastěji do 10.000,- Kč (bez DPH). Náklady na registraci průmyslového vzoru Společenství, tzn. evropského průmyslového vzoru platného ve všech členských státech EU jsou orientačně do 30.000,- Kč (bez DPH), přičemž konečná cena záleží na počtu designů, které se registrují.
    Přesnou cenovou nabídku pro každý případ Vám vypracujeme zdarma , jakmile budeme znát specifikaci Vašeho požadavku. Se specifikací Vám poradí on-line konzultant.
    Průmyslový vzor zahrnuje ochranu vnějšího vzhledu (designu) výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Zjednodušeně lze říci, že jde o ochranu tvaru a vzhledu výrobku.


FAQ - často kladené dotazy

    Celkové náklady na získání ochrany sestávají z poplatků příslušného patentového úřadu a z honoráře patentového zástupce. Jejich výše závisí na teritoriálním rozsahu (ČR, EU, USA apod.) , ale také na počtu přihlašovaných průmyslových vzorů v jedné přihlášce. U národních zahraničních průmyslových vzorů náklady ještě navíc zahrnují překlady a služby zahraničního patentového zástupce, který musí přihlašovatele z ČR obligatorně zastupovat.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.
    Mezinárodní průmyslový vzor se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Jediným zápisem mezinárodního průmyslového vzoru na základě Haagského systému Mezinárodního zápisu lze přihlásit až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu ve více než 55 územních celcích prostřednictvím jedné jediné přihlášky.


Informace o průmyslových vzorech

    Obecně lze říci, že u některých výrobků není konkrétně definována hranice ochrany buď užitným vzorem nebo průmyslovým vzorem a je možné v zásadě obojí. Rozhodující je, zda se jedná o řešení technické (užitný vzor) nebo design (průmyslový vzor). Abychom Vám v tomto mohli poradit, musíme řešení vidět resp. mít o něm více informací, popis atd. k užitnému vzoru potřebujeme popis a nákresy, k průmyslovému vzoru fotografie nebo nákresy. Můžeme věc konzultovat i telefonicky.
    Je možné se sejít k osobní konzultaci, u nás, nebo řešit konzultaci prostřednictvím emailu. Při zastupování klientů v řízení o průmyslovém vzoru, užitném vzoru nebo patentu uzavíráme příkazní smlouvu, kde je definován náš vzájemný vztah. Patentový zástupce je vázán mlčenlivostí. Naše služby se týkají jak zpracování přihlášky, tak zastupování v řízení před úřadem průmyslového vlastnictví.
    I když průmyslový vzor splní výše uvedená základní kritéria pro zápis do rejstříku, nebude zapsán, pokud je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo pokud existuje překážka tzv. staršího práva, což nejjednodušeji vyjádřeno znamená, že u úřadu průmyslového vlastnictví již byl shodný průmyslový vzor přihlášen k ochraně dříve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00