Jak na věc


youtube písničky malá muzika nauše pepíka-slova

Neseme vám tu novinu - VUS Ondráš

    „Chci vidět vambereckou krajku na seznamu UNESCO, ale k tomu vede dlouhá cesta. První krok učinila Rada Královéhradeckého kraje již loni, kdy zapsala Tradici generačního předávání krajkářství na Vamberecku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje. Nyní tento fenomén chceme dostat na vyšší seznam platící pro celou republiku, abychom zajistili, že toto 400 let přetrvávající umění nikdy nezanikne,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.
    BRNO: Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ zahájil šňůru vánočních koncertů Neseme vám tu novinu. V Brně se koncert uskuteční 26. prosince v 16 h v katedrále sv. Petra a Pavla, vstup je volný.
    „V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí,“ dodává.
    DOLNÍ BOJANOVICE: Překvapení čeká každého, kdo se jde podívat na jeslilčky v Dolních Bojanovicích do kostela sv. Václava. Postavy, které zobrazují pastýře a lid s dary malému Ježíškovi, mají symbolické moravsko-slovácké kroje. Ani postava svatého Josefa v kožichu tak docela neodpovídá stylistice Vánoc. Obyčejně se jesličky umísťují do jeskyně, chléva nebo chýše. Bojanovičtí je ale postavili do vinného sklípku.


Udržme si Ježíška – vánoční projekty Zachraňte Ježíška a Náš Ježíšek se spojily

    Také Vánoce v Dolních Bojanovicích mají hudební tradici. Dechovka „Burdů“ před půlnoční procházela vesnicí a vyhrávala koledy. Dnes se dodržují i volby stárků a chození po koledě. A když se o Štědrém večeru jde na návštěvu příbuzných, tak se musí zazpívat … "za pohárek za tolárek budem zpívati". Během sychravých večerů se pije slivovice a tak mnozí koledníci již na půlnoční nedojdou.
    POLIČKA: Nevíte kam vyrazit se svými blízkými či přáteli o vánočních svátcích? Navštívit můžete vánoční výstavu v poličském muzeu. Uvidíte betlémy pestře malované, tak i v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura dřevin.
    Výstava potrvá do 13. ledna 2019 a navštívit jí můžete i o vánočních svátcích: 24. 12. – zavřeno; 25. – 30. 12. – 10.00 – 16.00 hodin; 31. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – zavřeno.
    PLZEŇSKÝ KRAJ: Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal ve čtvrtek 13. prosince 2018 v rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard.


Kraj usiluje o to, aby se na vambereckou krajku nikdy nezapomnělo

    V 19. století se obliba takzvaných vláčkových krajek z Vamberecka rozšířila i na lidové kroje. Označení „vláčková“ je odvozeno od „vláčení“ niti zprava doleva a obráceně při nahazování půdice (sítě). Podomní obchodníci, takzvaní faktoři, je od místních krajkářek vykupovali a prodávali na lidové kroje na Moravě, ve Slezsku i v Uhrách. V roce 1889 byla ve Vamberku zřízena První česká odborná škola krajkářská. Její tradice podobně jako vamberecká krajka přetrvala dosud, byť se její podoba též měnila.
    KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj podá žádost na ministerstvo kultury o zapsání vamberecké krajky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Dohodli se na tom hejtman Jiří Štěpán a starosta Vamberka Jan Rejzl.
    Seznam oceněných od roku 2002 je zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz a webových stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové www.muzeumhk.cz, kde také naleznete kompletní informace o přijímání návrhů a udělení ocenění.
    „Vedle Krajkářské školy ve Vamberku by fenomén vamberecké krajky měl být nově součástí vzdělání na krajské Střední škole průmyslové, textilní a polygrafické v Červeném Kostelci. O užší spolupráci jedná s vambereckou školou i Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.


Zastoupení ČR v The Best in Heritage

    „I letos do něj může kdokoli přidat svoji postavičku z libovolného trvanlivého materiálu. Stačí ji vyrobit ze dřeva, sádry, moduritu, keramiky nebo pomocí jiné trvanlivé technologie. Soška by měla být zhruba dvacet centimetrů vysoká a měla by představovat svého autora. Figurky je možné přinášet až do 5. ledna do Muzea strašidel na náměstí Republiky,“ uvedl Zdeněk Zajíček z agentury RLA Stallion, která instalaci a rozšiřování Velkého plzeňského betléma organizuje.
    ČR: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě kandiduje s vítězným projektem Řemeslo jak vyšité na mezinárodní prezentaci vítězným projektů v oblasti kulturního dědictví The Best in Heritage, v sekci IMAGINES 2019 pro multimédia a nové technologie. Prezentace za účasti špičkových mezinárodních institucí je připravována od 25. do 27. září 2019 v chorvatském Dubrovniku.
    ÚSTECKÝ KRAJ: U příležitosti tradičních oslav svátků vánočních bylo v zubrnickém skanzenu předáno ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje. "Zlatý džbánek" převzala Sonja Vydrová za udržování lidové tradice v kraji – výroba dřevěných krušnohorských hraček. Druhým oceněným se stal kolektiv členů Asociace malířek a malířů kraslic České republiky z Libotenic.


Vánoční výstava betlémů v Plzni

    The Best in Heritage je „každoroční celosvětová konference představující oceněná muzea, památky a projekty ochrany (konzervace)“. Její 18. ročník je připravován Sdružením pro evropské kulturní dědictví (nevládní, nezisková organizace) se sídlem v Záhřebu, které je členem společnosti Europa Nostra, taktéž nevládní neziskové organizace, prezentující se jako „hlas kulturního dědictví v Evropě“ a spolupracující s Evropskou unií, Radou Evropy a UNESCO (mj. prezidentem Europa Nostraje světoznámý operní pěvec a dirigent Plácido Domingo).
    „Plzeňský kraj má v tradiční lidové kultuře mnoho co nabídnout, a to nejen na regionální, ale i na národní a bezesporu i na světové úrovni. Je potěšující, že Bednáři Plzeňského Prazdroje, které jsme ocenili v loňském roce, byli Národní Radou tradiční lidové kultury doporučeni ministru kultury ČR k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky (pozn: k zápisu statku Technologie pivovarského bednářství by mělo dojít do konce letošního kalendářního roku) a budou usilovat i o zápis do seznamu UNESCO. Do národního seznamu je v letošním roce také předložena nominace statku Dudáctví, kterou zpracoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici," doplňuje náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Vladislav Vilímec.


Zlatý džbánek za udržování lidové tradice v kraji – výroba dřevěných krušnohorských hraček

    Slavnostně bylo také certifikováno jedenáct nových nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, u nichž v srpnu letošního roku schválila Rada Plzeňského kraje zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje. Najdete je ZDE
    Doplnil, že v posledních letech jsou nejoblíbenějším materiálem postavičky látkové, při tom některé z nich přinášejí Ježíškovi do betléma dary. „Lidé vytvářejí z figurek celé rodiny. A není výjimkou, že když se rodina rozroste, vyrobí autoři podle nového člena rodiny další postavičku a do betléma ji příští rok přidají,“ dodal Zdeněk Zajíček.
    Praha: Dva české projekty Zachraňte Ježíška a Náš Ježíšek, jejichž cílem je lidem připomínat, že všudypřítomný Santa Claus k českým vánočním svátkům nepatří, se po dlouholetém jednání dohodly na spolupráci. Projekty dnes mají již několik desítek tisíc fanoušků a vzájemná spolupráce může povědomí Čechů o tradičním dárkonošovi Ježíškovi ještě rozšířit.
    Dne 1. září 2006 se Krajkářská škola Vamberk stává organizační složkou města Vamberka. V současné době školu navštěvuje v zájmových kurzech paličkování na 140 žákyň, dětí a dospělých žen z Vamberka i okolí.


Den kultury Plzeňského kraje 2018 ve znamení dud a dudáctví

    Rada Královéhradeckého kraje a Muzeum východních Čech v Hradci Králové již od roku 2002 každoročně oceňují vybrané lokální rukodělné výrobce. Titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje" je udělován osobám, které ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům. V současné době, až do konce února 2019, probíhá proces nominace pro následující rok.
    „Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové. Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura dřevin. Betlémy budou různého stáří a velikosti i z různých míst,“ uvádí kurátorka akce Mgr. Stanislava Cafourková.
    Základ expozice Betlémy tvoří panely s vyobrazením a popisem betlémů umístěných v plzeňských i okolních kostelích. Autorem většiny popisků je architekt Jan Soukup. Výstava je doplněna ve vitrínách betlémy ze soukromých sbírek a novoročenkami z různého období. Jeden z panelů je věnován i originálnímu ručně vyřezávanému betlému, který je součástí vánočních trhů na náměstí Republiky. Počet figur v životní velikosti se v něm neustále rozšiřuje, letos je jich celkem 75.


Královehradecký kraj hledá mistry tradiční rukodělné výroby

    PLZEŇ: Výstava Betlémy je k vidění v mázhauzu plzeňské radnice. Její součástí je i Velký plzeňský betlém, který se rok od roku rozrůstá o další postavičky. Ve stejný den začal v mázhauzu úřadovat i vánoční pošťák, jenž prodává vánoční pohledy opatřené speciálním „Ježíškovským razítkem“. Děti mu mohou odevzdat také svá tajná vánoční přání.
    a to na důkaz veřejného uznání a podpory osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají dalším generacím.
    Královéhradecký kraj návrh na zapsání tradice výroby vamberecké krajky do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky zpracuje a podá do 28. února 2019 na Ministerstvo kultury ČR. Jeho pracovníci nechají vypracovat posudky a do konce roku 2019 ministr kultury rozhodne.


Dřevěné a mechanické betlémy jsou k vidění v Poličce

    Historii krajkářství na Vamberecku lze vystopovat až do počátku 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Byla to ona, kdo přinesl know how na výrobu tehdy vysoce žádaného oděvního doplňku. Krajkami, zejména těmi z Belgie, se zdobily ženské i mužské oděvy, čím bohatší, tím nákladnější krajky se na ně našívaly.
    „V rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje oceňujeme práci lidí, kteří pečují o naše nemateriální kulturní dědictví – rukodělná řemesla a bohaté kulturní tradice. Jsem velmi rád, že alespoň touto formou můžeme podpořit nejen zachování, ale i motivovat k rozvoji tradičních řemeslných oborů a regionálního folklóru, jejichž ochranu Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje," říká hejtman Josef Bernard.
    S koncertem ale Ondráš navštíví také další města - Prahu, Olomouc, Ostravu, České Budějovice, Vyškov, Babice u UH a Svatý Hostýn. Podrobnější informace o termínech najdete na webu http://www.vusondras.cz/


Moravákům se narodil ve sklípku

    Projekt muzea Řemeslo jak vyšité – interaktivní obrazové návody vyšívání tradičních stehů publikované s dalšími doplňky na internetu, získal v tomto roce Zlatou cenu AVICOM za internetovou stránku (AVICOMj e mezinárodní výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM pro audiovizi, nové technologie a sociální média). Projekt Řemeslo jak vyšité je také součástí stejnojmenné publikace Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, jejíž letošní druhé vydání vyšlo v květnu.
    V obci se traduje příběh chasy, která rozdováděná šla od muziky z Josefova, kteréhosi z nich napadlo trefovat se do sochy Panenky Marie u cesty kamením. Jeden z chlapců hodil větším kamenem a urazil Matce Boží ruku. Prý do měsíce si zlomil ruku a právě tu, co Panence urazil. Věřte nebo nevěřte…
    Téměř hodinový koncert Neseme vám tu novinu s hudebními úpravami autora pořadu Martina Kováře přinese starobylé adventní a vánoční zpěvy, které se zpívaly v chrámech i domovech po staletí. Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ pod vedením Jaromíra Kučery, za zpěvu sólistů a také dívčího sboru, navodí tu pravou atmosféru vánočního rozjímání a radosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00