Jak na věc


zánět močových cest u dětí příznaky krev

Zánět (pokračování)

    Pro názor, že změny plazmatických koncentrací PAF jsou pro organismus prospěšné, svědčí jejich účast ve fyziologickém zánětu, hojení a adaptaci na škodlivé podněty. Vzestup PAF není však vždy přínosný. K nežádoucím změnám dochází např. v neuroendokrinním systému (horečka, spavost, nechutenství, zvýšení CRH, ACTH, kortizolu, argininu, vazopresinu a katecholaminů), v krvetvorbě (anémie, leukocytóza, trombocytóza), a v metabolismu (negativní dusíková bilance, útlum glukoneogeneze, aktivace i útlum enzymatických dějů, snížení koncentrací zinku a železa, zvýšení koncentrací mědi, retinolu a glutathionu, osteoporóza, zvýšení lipolýzy v tukové tkáni, kachexie, rozvoj amyloidózy). Nejvýraznější negativní působení PAF se projevuje při septickém šoku.
    Příkladem vrozeného defektu je LAD (deficience adhezivnosti leukocytů), jejíž příčinou je chybění významného integrinu CD18. Postižení jedinci trpí po narození omfalitidou a později opakovanými bakteriálními infekcemi. Imunoglobuliny i imunocyty jsou při tom v mezích normy, granulocyty dokonce zvýšeny, s čímž kontrastuje jejich absence v zánětlivých bakteriálních lézích.
    Zvýšení CRP se stalo spolu s vyšším cholesterolem, patogeneticky významnými lipidy a hyperaktivací imunity (určovanou obvykle dle aktivace komplementu) základním ukazatelem stupně arteriosklerózy a rizik jejích komplikací. CRP proto podle mnohých autorů představuje nadějný terč preventivních a léčebných zásahů. K hlavním z nich patří aspirin a pravastatin, zkoušejí se i preparáty systémové enzymoterapie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00