Jak na věc


zánět močových cest u dětí příznaky krev

Zánět (pokračování)

    Výjimkou z pravidla, že hodnoty CRP stoupají s aktivitou zánětlivého onemocnění, je systémový lupus erytematodes. Je známo že CRP zde stoupá pouze při serozitidě nebo synovitidě a v přítomnosti bakteriální infekce.
    Uvažuje se i o terapeutickém ovlivňování nadměrně zmnožených chemokinů. Mezi účinné působky patří NSA, glukokortikoidy, inhibitory fosfodiesterázy a kombinace proteináz. Byly objeveny a v experimentu jsou testovány i antagonisté chemokinových receptorů. Např. CCR-1 je blokován deriváty xanten-9-karboxamidu 1a.
    V průběhu zánětlivé reakce jsou prokazovány i zvýšené plazmatické koncentrace některých cytokinů (např. IL-6) a jejich receptorů, složek komplementového systému, kininového systému (zahrnujícího nejznámější vazodilatační a algický bradykinin), koagulačního a fibrinolytického systému, a lipidových prostanoidů (prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00