Jak na věc


zánět spojivek

Zánět (pokračování)

    Pro závažné vedlejší účinky celkově podávaných KS se prosazuje tendence používat nejnižší účinné dávky a trvání léčby (kde možno) zkracovat. Přednost dostává místní aplikace (např. u alergických kožních chorob) nebo inhalační léčba (u bronchiálního astmatu).
    K důležitým složkám zánětu patří „nadrodina“ chemokinů. Jsou to malé peptidy (8 až 10 kD, 90 až 130 AK zbytků), vznikající v lymfoidních i nelymfoidních tkáních. Účastní se adheze, chemotaxe, proliferace, diferenciace a aktivace leukocytů a regulují jejich cílený vstup do lymfoidních tkání a pohyb v nich.
    Uvažuje se i o terapeutickém ovlivňování nadměrně zmnožených chemokinů. Mezi účinné působky patří NSA, glukokortikoidy, inhibitory fosfodiesterázy a kombinace proteináz. Byly objeveny a v experimentu jsou testovány i antagonisté chemokinových receptorů. Např. CCR-1 je blokován deriváty xanten-9-karboxamidu 1a.
    V současnosti je definováno více než 50 chemokinů a více než 15 jejich receptorů. Řadí se buď do CC skupiny (se sousedícími cysteiny), do níž patří např. RANTES, MIP-1 a eotaxiny, nebo do CXC skupiny (s cysteiny oddělenými jinou AK), do níž patří IL-8, GCP-2, BCA-1 a další.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00