Jak na věc


zš gutha jarkovského praha

... byla úspěšně zaregistrována a čeká na nahrání svého obsahu ...

    Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ ČERVNOVÉ DNY PŘED LETNÍMI PRÁZDNINAMI, tj. 25. 6. – 28. 6. 2019
    Všem pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům našich žáků přejeme krásnou, slunnou a klidnou dovolenou, při které načerpají energii do další společné práce.
    Dne 5. 6. 2019 se v Domě kultury v Karviné konalo již šesté slavnostní předávání certifikátů mezinárodních zkoušek Cambridge. Tyto zkoušky probíhají ve spolupráci s organizací British Council a každoročně se jich účastní žáci l – ZŠ a MŠ Školská, ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ a MŠ U Studny, ZŠ a MŠ Majakovského a již třetím rokem také studenti Gymnázia Karviná. Od počátku testování se zkoušek Cambridge zúčastnilo již téměř 800 žáků karvinských škol. Letos se ke zkouškám přihlásilo celkem 188 žáků. Všichni kandidáti naší školy se poctivě na testy připravovali a mohli si tak převzít zasloužený certifikát. Navíc dva naši žáci – Vojtěch Šmehlík a Tomáš Demjan zvládli zkoušky na vysoké úrovni B1. Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    V pondělí 3.6. 2019 měli žáci 9. B možnost v roli veřejnosti se zúčastnit jednání senátu Okresního soudu v Karviné. Viděli celý průběh hlavního líčení s dokazováním ve věci neplacení výživného, výpovědí obviněného i svědkyně, dočkali se i vynesení rozsudku. Průběh hlavního líčení byl pro žáky jistě velmi zajímavý a snad i poučný. Měli možnost sledovat práci soudkyně paní JUDr. Aleny Zajícové, které chceme velmi poděkovat, že nám návštěvu svého soudního líčení umožnila a věnovala se žákům nad rámec svých běžných pracovních povinností.
    Dne 26. června se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili školního výletu. Odjeli jsme směr Ostrava-Landek Park. Navštívili jsme hornické muzeum, prohlédli jsme si bývalé hornické štoly 4m pod povrchem země, prohlédli jsme si techniku, se kterou pracují báňští záchranáři, zkusili jsme si prolézt tzv. dýmnici-prostor, ve kterém záchranáři trénují a shlédli jsme prezentaci místních dobrovolných hasičů. Někteří žáci také navštívili nově otevřené akvárium, kde mohli vidět ryby z našich moravských řek. Na výletě jsme si užili hodně legrace a také jsme získali spoustu zajímavých informací o práci lidí a přírodě z našeho regionu.
    Dne 18. 6. 2019 proběhl finálový závod v Target sprintu za účasti našich žáků. Žák 7. třídy Petr Souček se ve své kategorii umístil na krásném druhém místě. Abych vás neošidil o atmosféru tohoto závodu zveřejňuji dopis vedení této soutěže naší škole.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00