Jak na věc


zš jiřího gutha jarkovského

Škola v letech 1920 – 1945

    25. května 1921 byl schválen pozemek na stavbu nové školy.Stavbu umožnily příspěvky od zemské správní komise v Opavě (75 tisíc Kč) a okresní školní rady v Hlučíně. 13 srpna 1925 byla slavnostní mše ku příležitosti otevření nové budovy školy. Stará škola byla prodána ve veřejné dražbě.
    Ve čtvrtek 30. května naši prvňáci vyrazili do knihovny, aby v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka převzali knížku básniček spisovatele Miroslava Tvrze Kde se nosí krky. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. V rámci projektu prvňáčci navštívili knihovnu už jednou, kdy shlédli dramatizaci knížky Flouk a Líla spisovatelky Petry Dvořákové. S knihou pak pracovali i ve vyučování a protože se jim moc líbila, rozhodli se ji ostatním malým návštěvníkům knihovny doporučit prostřednicvím upoutávky na plakátu vyvěšeném v knihovně. A že si prvňáčci ještě užili soutěží a zábavy se skřítkem Knihomilníčkem pořádané knihovnou byla už je třešnička na dortu.


Poválečné období školy do r. 1958

    Výhody individuální přípravy EUAGENCY:1. Lektor se věnuje pouze jednomu žákovi, 2. z toho vyplývá, že narozdíl od skupinové výuky přesně ví, co dítě potřebuje naučit nebo vysvětlit,3. odstraňuje tak slabá místa ve znalostech dítěte jedno po druhém,4. lektor je schopen zvolit optimální tempo výuky – na rozdíl od skupinové výuky, kde je tempo výuky konstantní bez ohledu na individuální potřeby dítěte,5. tím, že je lektor detailně seznámen se znalostmi žáka, je schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s ním probíral skutečně to, co probrat potřebuje,6. klient si sám zvolí intenzitu, čas i místo přípravy,7. individuální příprava poskytovaná naší společností je mimořádně cenově výhodná.EUAGENCY nabízí individuální doučování těchto předmětů:
    V průběhu celého letošního školního roku, stejně jako v minulých letech, probíhala „Celoroční soutěž tříd 2. stupně“. Jednotlivé třídy získávaly body za akce pořádané školou a žákovskou samosprávou. Bodovány byly například školní veselé dny, rozhlasová vysílání jednotlivých tříd, sběr pomerančové kůry, vánoční besídka, soutěže k historickým událostem, sportovní a vědomostní soutěže ...
    V pátek 28. června 2019 jsme společně slavnostním předáním vysvědčení ukončili školní rok 2018/2019. Prvňáčci si připravili pro rodiče, prarodiče a hosty malé vystoupení s představením absolvovaných aktivit v končícím školním roce. Následně převzali vysvědčení z rukou primátora statutárního města Karviná Jana Wolfa, který kostatoval, že od zářijového zahájení školního roku děti ušly ohromný kus cesty. ( V září pan primátor popřál prvňáčkům hodně úspěchů ve škole). Poté dětem, rodičům i učitelům popřál krásné prázdniny.


Nejstarší historie školy v Chuchelné

    Součástí rekonstrukce jídelny bylo vybudování nové cvičné kuchyně pro výuku žáků. Je umístěna v suterénu pod školní kuchyní. Zcela nově byla vybavena učebnami čtyřmi kuchyňskými linkami, elektrickými sporáky a sociálním zařízením. První výuka zde proběhla 14.11.2006.
    Od 1.1.2012 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Mgr. Alena Němcová, Mgr. Eva Neubertová, ing. Marcel Zajíček, Petra Kurková.
    Protože školní kuchyně nesplňovala požadavky Evropské unie, bylo nutné provést její rekonstrukci. S přípravami bylo započato ve školním roce 2004/2005. Proběhla řada jednání, byl zpracován projekt a vybrána firma, která rekonstrukci prováděla. Vlastní práce byly zahájeny 15.6.2006 a stavba byla zkolaudována 26.9.2006. K novému zahájení provozu došlo 4.10.2006. Školní kuchyně je rozšířena o nové prostory z bývalého služebního bytu. Má oddělené sklady a také oddělené plochy pro činnosti přípravy jídel. Zařízení kuchyně je vybaveno moderní technologií – jsou zde dva konvektomaty, elektrický a plynový kotel, smažící elektrická pánev, myčka, lednice a mrazící boxy pro uskladnění potravin. Ve výdejně obědů jsou dva vyhřívané zásobníky na talíře a ohřívací vozíky na výdej jídel.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    Má Vaše dítě špatné výsledky ve škole a nevíte si s danou situací rady? Nebo jen chcete, aby se mělo pravidelnou individuální přípravu a získalo tak správné návyky se učit? Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00