Jak na věc


zš jiřího gutha jarkovského

Škola v letech 1920 – 1945

    V září roku 2001 vznikla z iniciativy rodičů Rada školy. Pracovala ve složení: předseda RŠ – Mgr. Martina Jakšová, členové – Mgr. Monika Slivková, Ing. Ivo Žídek, Milan Sněhota, Rudolf Honěk, Milada Meinhardová.
    Historie naší školy zachází až do 18. století (1764), kdy se začalo nepravidelně učit. První školu postavil kníže Karel Lichnovský, a to nákladem 2400 marek. Ta měla jen jednu učebnu, učitelský byt o dvou pokojích, chlév pro dobytek a kůlnu. V roce 1900 bylo rozhodnuto o přestavbě budovy školy, protože přestala prostorově vyhovovat. V té době navštěvovalo školu 100 žáků.


Poválečné období školy do r. 1958

    Protože školní kuchyně nesplňovala požadavky Evropské unie, bylo nutné provést její rekonstrukci. S přípravami bylo započato ve školním roce 2004/2005. Proběhla řada jednání, byl zpracován projekt a vybrána firma, která rekonstrukci prováděla. Vlastní práce byly zahájeny 15.6.2006 a stavba byla zkolaudována 26.9.2006. K novému zahájení provozu došlo 4.10.2006. Školní kuchyně je rozšířena o nové prostory z bývalého služebního bytu. Má oddělené sklady a také oddělené plochy pro činnosti přípravy jídel. Zařízení kuchyně je vybaveno moderní technologií – jsou zde dva konvektomaty, elektrický a plynový kotel, smažící elektrická pánev, myčka, lednice a mrazící boxy pro uskladnění potravin. Ve výdejně obědů jsou dva vyhřívané zásobníky na talíře a ohřívací vozíky na výdej jídel.
    Všem pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům našich žáků přejeme krásnou, slunnou a klidnou dovolenou, při které načerpají energii do další společné práce.
    © 2015 - Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a dalšího obsahu webu je bez souhlasu společnosti NET DEAL CZ zakázáno.
    V průběhu celého letošního školního roku, stejně jako v minulých letech, probíhala „Celoroční soutěž tříd 2. stupně“. Jednotlivé třídy získávaly body za akce pořádané školou a žákovskou samosprávou. Bodovány byly například školní veselé dny, rozhlasová vysílání jednotlivých tříd, sběr pomerančové kůry, vánoční besídka, soutěže k historickým událostem, sportovní a vědomostní soutěže ...


Nejstarší historie školy v Chuchelné

    28. září 1945 již navštěvovalo naši školu 124 žáků. V roce 1948 se zavedla osmiletá povinná školní docházka. V Chuchelné se takovýto typ školy ustavil v roce 1951. Škola sídlila na zámku v budově Domu kavalírů. Do obvodu této školy již patřily i okolní obce. Prostory, v níž škola sídlila, byly zcela prostorově a technicky nevyhovující, a proto byla v roce 1953 – 54 prosazována myšlenka postavení nové školní budovy. Se stavbou po přípravných pracích bylo započato v dubnu 1956 a termín ukončení byl stanoven na 1.9.1958.
    V pátek 28. června 2019 jsme společně slavnostním předáním vysvědčení ukončili školní rok 2018/2019. Prvňáčci si připravili pro rodiče, prarodiče a hosty malé vystoupení s představením absolvovaných aktivit v končícím školním roce. Následně převzali vysvědčení z rukou primátora statutárního města Karviná Jana Wolfa, který kostatoval, že od zářijového zahájení školního roku děti ušly ohromný kus cesty. ( V září pan primátor popřál prvňáčkům hodně úspěchů ve škole). Poté dětem, rodičům i učitelům popřál krásné prázdniny.


Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o.

    V pondělí 3.6. 2019 měli žáci 9. B možnost v roli veřejnosti se zúčastnit jednání senátu Okresního soudu v Karviné. Viděli celý průběh hlavního líčení s dokazováním ve věci neplacení výživného, výpovědí obviněného i svědkyně, dočkali se i vynesení rozsudku. Průběh hlavního líčení byl pro žáky jistě velmi zajímavý a snad i poučný. Měli možnost sledovat práci soudkyně paní JUDr. Aleny Zajícové, které chceme velmi poděkovat, že nám návštěvu svého soudního líčení umožnila a věnovala se žákům nad rámec svých běžných pracovních povinností.
    Dne 26. června se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili školního výletu. Odjeli jsme směr Ostrava-Landek Park. Navštívili jsme hornické muzeum, prohlédli jsme si bývalé hornické štoly 4m pod povrchem země, prohlédli jsme si techniku, se kterou pracují báňští záchranáři, zkusili jsme si prolézt tzv. dýmnici-prostor, ve kterém záchranáři trénují a shlédli jsme prezentaci místních dobrovolných hasičů. Někteří žáci také navštívili nově otevřené akvárium, kde mohli vidět ryby z našich moravských řek. Na výletě jsme si užili hodně legrace a také jsme získali spoustu zajímavých informací o práci lidí a přírodě z našeho regionu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00