Jak na věc


zadost o rozsireni styku s ditetem

Souhlas se zasíláním newsletterů

    Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.
    V některých případech můžete být vyzváni, abyste mimo životopisu dodali také informace o důvodech vašeho zájmu o danou pozici, popřípadě abyste potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli přiblížili vaše schopnosti a to, proč si myslíte, že byste pro něj byli užiteční. V tomto případě je průvodní dopis, který pouze doprovází životopis, transformován do podoby motivačního dopisu.
    Motivační dopis sám o sobě je jistou formou žádosti o zaměstnání, která již obsahuje bližší specifikaci toho co chceme a očekáváme a toho, co zaměstnavateli nabízíme.
    Přihláška na vysokou školu, nebo do jakékoli jiné vzdělávací instituce, je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou,stejně tak jako forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. I ty však stále ještě bývají na konci opatřeny závěrečným souhrnem, který je třeba vytisknout, podepsat a doručit na adresu příjemce.


Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

    Žádost o místo bývá někdy sdělována ústně, i v takovém případě ji však ve většině případů doprovází předání životopisu uchazeče. Někdy je životopis zasílán dodatečně, po předchozím předběžném osobním nebo telefonickém projednání možnosti ucházet se o danou pracovní pozici.
    Motivační dopis nebo také průvodní dopis je velmi důležitou součástí při žádosti o práci či stáž. Pokud se bude líbit, můžete na jeho základě postoupit k pohovoru.
    Je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální. Ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude, mimo běžných náležitostí, obsahovat předmět žádosti a její adekvátní odůvodnění.
    Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu. Dílčí kapitoly obsahují např.:
    Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů vašeho dotačního projektu a jiné.


Vytvoříme harmonogram a rozpočet

    Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu. Náš tým AfterCare je připraven provést vás celým procesem, zašítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro vás a vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.
    V rámci zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace.
    V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou.
    S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.
    Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.


V rámci zpracování žádosti o dotace pro vás zařídíme:

    Dodatečný strukturovaný životopis bývá předán osobně nebo častěji zaslán elektronickou či běžnou poštou. V takovém případě jej doprovází průvodní dopis, který je zde stručným shrnutím předcházející ústní žádosti o práci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00