Jak na věc


zadost o rozsireni styku s ditetem

Definujeme ukazatele úspěšného projektu

    V rámci zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné i formální náležitosti. Vypracujeme za vás perfektní studii proveditelnosti. Studie maximalizuje šanci na získání dostatečného počtu bodů, které budete potřebovat pro získání dotace.
    Je-li žádost předávána či zasílána v písemné podobě, pak by měla být přiměřeně formální. Ve většině případů se bude jednat o formální dopis, který bude, mimo běžných náležitostí, obsahovat předmět žádosti a její adekvátní odůvodnění.
    V některých případech můžete být vyzváni, abyste mimo životopisu dodali také informace o důvodech vašeho zájmu o danou pozici, popřípadě abyste potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli přiblížili vaše schopnosti a to, proč si myslíte, že byste pro něj byli užiteční. V tomto případě je průvodní dopis, který pouze doprovází životopis, transformován do podoby motivačního dopisu.
    V některých případech je vhodnější sdělit svou žádost ústní formou. Například: žádáte-li svého souseda o ruku jeho dcery, pak je ústní žádost společensky mnohem vhodnější, než formální dopis doručený doporučeně nebo do vlastních rukou.


Chcete zpracovat žádost o dotaci?

    Připravíme realistické nastavení indikátorů. Mezi ně se řadí například počet technologií, počet zaměstnanců, počet inovovaných produktů vašeho dotačního projektu a jiné.
    Motivační dopis nebo také průvodní dopis je velmi důležitou součástí při žádosti o práci či stáž. Pokud se bude líbit, můžete na jeho základě postoupit k pohovoru.
    Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti neboli základ vaší žádosti o dotaci. Tato studie má mnoho odborných kapitol a podkapitol. Její zpracování vyžaduje dokonalou znalost dotační problematiky, benchmarku kvality projektu, letité zkušenosti v oblasti různorodých projektů či schopnosti projektového managementu. Dílčí kapitoly obsahují např.:
    Vypracujeme harmonogram realizace dotačního projektu. Dále vám představíme detailní rozpočet projektu rozdělený do specializovaných kapitol, jako jsou dotace na technologie, dotace na stavební práce, dotace na mzdové náklady a jiné.


Zpracování údajů při odeslání dotazu skrze kontaktní formulář

    Přihláška na vysokou školu, nebo do jakékoli jiné vzdělávací instituce, je formou žádosti o studium. Struktura a způsob vyplnění bývá určen danou školou,stejně tak jako forma. Písemnou formu žádosti o studium postupně nahrazuje vyplňování on-line formulářů na internetu. I ty však stále ještě bývají na konci opatřeny závěrečným souhrnem, který je třeba vytisknout, podepsat a doručit na adresu příjemce.
    S otázkou, jak napsat žádost o dotaci, si již nemusíte lámat hlavu. Pokud jsme společně zvládli dotační audit, můžeme přejít ke zpracování žádosti o dotaci.
    Motivační dopis sám o sobě je jistou formou žádosti o zaměstnání, která již obsahuje bližší specifikaci toho co chceme a očekáváme a toho, co zaměstnavateli nabízíme.
    Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.
    Dodatečný strukturovaný životopis bývá předán osobně nebo častěji zaslán elektronickou či běžnou poštou. V takovém případě jej doprovází průvodní dopis, který je zde stručným shrnutím předcházející ústní žádosti o práci.


Průvodní dopis jako souhrn žádosti o práci

    Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu. Náš tým AfterCare je připraven provést vás celým procesem, zašítí veškerou administrativu a vytvoří zadávací dokumentace. Budete mít projekt stále pod kontrolou, ale nebude představovat pro vás a vaše zaměstnance administrativní ani časovou zátěž.
    Žádost o místo bývá někdy sdělována ústně, i v takovém případě ji však ve většině případů doprovází předání životopisu uchazeče. Někdy je životopis zasílán dodatečně, po předchozím předběžném osobním nebo telefonickém projednání možnosti ucházet se o danou pracovní pozici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00