Jak na věc


zasobovani pitnou vodou rybniste plan

Volná místa ve firmě Zásobování a.s.

    je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních a nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místa. Splnění této funkce v souladu s ekonomickými kritérii efektivnosti předpokládá v samostatné společnosti SMO a.s.:
    Hlavními směry racionalizace a inovačních zásahů v zásobování je uplatnění pravidel pro racionální manipulaci, zlepšení organizace logistických činností, účinnější řešení stimulace pracovníků, použití moderních exaktních metod řízení a zavádění dokonalejší techniky a technologie, a to jak informační tak i hmotné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00