Jak na věc


zikmunda aleš nymburk ordinační hodiny

Ing. Miroslav Zikmund, Dr. h. c. — Lidé — Česká televize

    V roce 1968 společně s Hanzelkou vystoupili v Československém rozhlase proti okupaci Československa, za což byli později vyloučeni z Klubu spisovatelů a od roku 1970 jim byla zakázána veřejná a publikační činnost. Zikmundovi byla posléze odepřena jakákoli možnost zaměstnání stejně jako nárok na důchod. Až do roku 1989 se věnoval genealogii a správě svého a Hanzelkova archivu z cest, který v roce 1997 darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
    Od roku 1951 se Miroslav Zikmund živil svobodným povoláním spisovatele a novináře. O dva roky později se oženil s operní pěvkyní a sólistkou Národního divadla Evou Zikmundovou, se kterou má syna Miroslava.
    Po absolvování Masarykova reálného gymnázia v Plzni (maturita 1938) začal studovat zahraniční obchod na Vysoké škole obchodní v Praze. Právě tam se seznámil se svým celoživotním přítelem a cestovatelským kolegou Jiřím Hanzelkou. Po uzavření českých vysokých škol v roce 1939 pracoval Miroslav Zikmund až do konce války jako úředník. Vysokou školu dostudoval po konci druhé světové války na Českém vysokém učení technickém roku 1946, kde získal titul inženýr.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00