Jak na věc


zkouška ze správního řádu pro mpsv

Najděte si ideálního spolužáka do kurzu

    Oblíbené týdenní intenzáky jsou opět tu! Příjemná cizojazyčná konverzace v prázdninové náladě nebo intenzivní příprava na mezinárodní jazykové zkoušky-nabídka je široká! :) Vzhůru na palubu, v létě vyplouváme!
    First je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny, ceněný při získávání nového zaměstnání. Vyžaduje pokročilé znalosti všech 4 jazykových kompetencí. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Upper-Intermediate (B2/B2+) a úspěšné složení této zkoušky obvykle vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (jako studenti i na referentských, asistentských i manažerských pozicích). Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.
    Pro děti máme připravená letní dobrodružství inspirovaná oblíbenou hrou Fortnite, při kterých si přirozeně osvojí a upevní své komunikační dovednosti v angličtině.


Zjistěte si svou jazykovou úroveň

    Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1Předpoklad 80 - 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě, své rodině, svém bydlišti.
    Certifikát Preliminary prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci. Poplatek za zkoušku činí 2900 Kč.
    Certifikát o Cambridgské zkoušce spolehlivě vypovídá o tom, jaké jazykové dovednosti máte, a to jak v oblasti akademické angličtiny, tak obecného a obchodního jazyka. Například v případě Cambridge English: First ho uznává více než 15 000 organizací po celém světě. Otevírá vám tak dveře k novým zkušenostem a možnostem. Mezi tisíci organizací, které uznávají Cambridgeské certifikáty naleznete často ty nejprestižnější.


Oficiální certifikát o vaší úrovni

    Goethe-Zertifikat B1/Goethe-Zertifikat B1 für JugendlichePředpoklad 400 až 600 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje solidními znalostmi němčiny, které mu umožňují jazykově se vyrovnat se všemi běžnými situacemi všedního dne. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen porozumět rozhovoru o běžných každodenních situacích a zapojit se do něj. Rovněž by měl být schopen sdělovat jednoduché skutečnosti slovem i písmem a porozumět textům s každodenní tématikou. Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, základy gramatiky, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška. Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.
    Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch A2Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 10 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, který má jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem. Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích. Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.
    Angličtina už nestačí! Udělejte dojem a vrhněte se na další jazyky, třeba něco exotického:-). V CC nově nabízíme kurzy čínštiny formou individuálů nebo "miniskupinek". Svět bude patřit Vám!


Bohaté zkušenosti a záruka kvality

    Certifikát Advanced je vyšší a náročnější zkouška na úrovni C1. Studenti skládají CAE po absolvování kurzu úrovně Advanced. Úspěšné složení této zkoušky vyžaduje dobrou přípravu a dokladuje velmi vysokou úroveň znalosti angličtiny, kdy studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu.
    Naše jazyková škola je oficiálním členem Asociace jazykových škol, která podporuje kvalitní jazykové vzdělávání v ČR. Naše kurzy angličtiny a dalších jazyků jsou zaštítěny jejich kvalitativními standardy.


Naši partneři, bez kterých by to nešlo

    Části zkoušky - písemná: slohová práce, interpretace textu po stránce obsahu, slovní zásoby a stylu, testování vyjadřovací schopnosti, otázky k jedné ze následujících tří oblastí: "německá literatura", "hospodářství" nebo "přírodní vědy", otázky k reáliím, diktát; ústní zkouška Vysoce kvalifikované ukončení studia němčiny jako cizího jazyka, kterého nebylo dosaženo v rámci univerzitního či překladatelského studia; velmi známá zkouška, kterou oceňují firmy i státní instituce jako doklad znalostí němčiny téměř na úrovni rodilého mluvčího. Stejně jako ZPO a KDS je tato zkouška uznávána jako důvod pro osvobození od jazykových přijímacích zkoušek na německých vysokých školách, dokonce vysoce převyšuje jejich požadavky. V některých zemích je tato zkouška uznávána jako doklad jazykových znalostí pro oprávnění vyučovat německý jazyk. GDS slouží jako doklad jazykové kompetence pro učitele ze zemí EU, kteří chtějí pracovat v Německu.
    Proficiency je ideální zkouškou, pokud chcete studovat či pracovat v zahraničí či ve společnosti, kde je angličtina firemním jazykem. Splněním zkoušky získáváte mezinárodně platný certifikát uznávaný univerzitami a zaměstnavateli po celém světě. Poplatek za zkoušku činí 4 750 Kč.


Cambridgeské zkoušky z angličtiny

    Goethe-Zertifikat A2Předpoklad 200 až 350 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že je schopen se jednoduše vyjadřovat v němčině. To znamená, že by účastník zkoušky měl být schopen vést dialog na známé téma, umí vyhledat určitý typ informací v textu, dokáže se zapojit do rozhovoru, které mají jasnou strukturu; rozumí, pokud mluvčí používá spisovnou němčinu a mluví pomalu a zřetelně. Rovněž by měl být schopen sdělovat velmi jednoduché skutečnosti slovem i písmem. Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, krátký osobní dopis; ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích. Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o jednoduché znalosti německého jazyka na úrovni A2.
    Mnoho britských univerzit vyžaduje od zahraničích uchazečů dosažení daného skóre právě v této zkoušce. Zkouška také slouží k prokázání jazykových znalostí na imigračních odděleních ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě. Výhodou je, že nemusíte dosáhnout určité úrovně, abyste u zkoušky uspěli. V případě, že volíte obecnou verzi, vyhnete se tréninku testových dovednosti pro akademickou sféru. Poplatek za zkoušku činí Kč 5 500,-.
    Nové termíny pro letošní týdenní intenzivní kurzy už jsou vypsané! Během jednoho týdne zvládnete tolik hodin, jako za celý semestr a krásně se přitom rozmluvíte. :) Týdenní pohodové, ale nabité, studium v klimatizovaných prostorách v centru ČB.
    Přístup do Goethe centra JU je možný pouze z nám. Přemysla Otakara II, č.p. 14, případně z Hroznové ulice č.p. 11. Kanceláře a učebny Goethe centra JU se nacházejí ve dvoře zástavby.


Cambridge English: Proficiency (CPE)

    Zkouška IELTS je populární cambridgskou zkouškou uznávanou univerzitami i zaměstnavateli na celém světě, kterou ročně složí až 2 miliony uchazečů. Na rozdíl od ostatních zkoušek Cambridge nemá tato zkouška více úrovní. Jedná se o jediný test, jehož hodnocení se pohybuje v rozpětí 0 (žádné znalosti) do 9 (vynikající znalosti), přičemž jednotlivé stupně odpovídají úrovním SERR A2 - C2. Platnost výsledku testu je však podmíněna pravidelným kontaktem s angličtinou, popř. omezena na 2 roky. Tato zkouška existuje ve dvou verzích, z nichž jedna testuje všeobecnou angličtinu, druhá pak angličtinu pro akademické účely. Akademickou verzi budete zpravidla potřebovat, pokud se chystáte studovat na některé z univerzit v anglicky mluvících zemích. Všeobecná verze je třeba u neuniverzitního vzdělání nebo pokud se chystáte žít v zahraničí.
    Francouzština pro pokročilé začátečníky! Italština pro začátečníky! Španělština pro začátečníky! Němčina pro pokročilé! Poslední místa tohoto podzimu! Neváhejte a berte kurzy, jaké jinde nenajdete:-)! Už od 24.9.!!
    Advanced je mezinárodně uznávanou zkouškou, která dokládá schopnost nejen komunikovat v běžném životě, ale i pracovat či studovat v anglickém jazyce. Je uznávána většinou britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Poplatek za zkoušku činí 4 650 Kč.
    Od r. 2012 jsme hrdým exkluzivním partnerem Oxford University Press pro České Budějovice a jihočeský kraj. Naše kurzy angličtiny jsou vyučovány moderními a atraktivními učebnicemi OUP.
    PET potvrzuje, že absolvent této zkoušky se umí jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia a dosažení úrovně B1.


JAZYKOVÉ ZKOUŠKY GOETHE-INSTITUTU

    Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1Předpoklad 80 až 200 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Doporučená věková hranice je od 16 let. Účastník zkoušky prokazuje, že disponuje schopností elementárního používání němčiny, která mu umožní rozumět, vytvořit ústně i písemně jednoduché fráze, vyprávět o sobě své rodině, svém bydlišti. Části zkoušky - písemná: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová. Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.
    Certifikát KEY je mezinárodně uznávanou zkouškou, která prokazuje Vaši schopnost používat základní fráze ve vztahu k vlastní osobě a základní komunikaci, která je vedená pomalu a zřetelně. Poplatek za zkoušku činí 2700 Kč.
    Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát, který mu značně usnadní pozici při hledání nového zaměstnání. Poplatek za zkoušku činí 4450 Kč.
    Již brzy vyplouváme, tak naskočte! Tento podzim je zájem o veřejné kurzy nebývalý a kdo dřív přijde, tem dřív mele aneb kdo chvíli stál už stojí opodál:-).


GOETHE CENTRUM JUČeské Budějovice

    Goethe-Zertifikat C1Předpoklad 800 až 1 000 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje, že je zběhlý v nadregionální standardní němčině. To znamená, že účastník zkoušky by měl být schopen vyjádřit se korektně ústně i písemně i k náročnějším tématům a porozumět autentickým textům středního stupně obtížnosti. Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, porozumění mluvenému textu a písemný projev; ústní zkouška.Zkouška je známá po celém světě a je zaměstnavateli uznávána jako doklad solidní znalosti obecné němčiny. Osvědčení o absolvování této zkoušky osvobozuje na řadě německých vysokých škol od jazykové přijímací zkoušky.
    Nejvyšší úroveň cambridgeských jazykových zkoušek.Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška na úrovni C2. Znamená nejvyšší úroveň znalostí a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Zkouška na úrovni znalostí rodilého mluvčího vyžaduje důkladnou přípravu a dlouhodobý denní kontakt s angličtinou.
    KEY je určen začátečníkům a potvrzuje získání základní znalosti angličtiny nna úrovni A2. Zkoušku lze složit po přibližně 180-200 hodinách výuky (3-4 semestry).


Cambridge English: Preliminary (PET)

    Goethe-Zertifikat B2/Goethe-Zertifikat B2 für JugendlichePředpoklad 600 až 800 hodin (à 45 minut) intenzivní výuky. Účastník zkoušky prokazuje dobré znalosti standardní němčiny, schopnost se jazykově správně, bez větších chyb vyjadřovat k mnoha tématům písemně i ústně a rozumět i složitějším textům. Části zkoušky - písemná: porozumění psanému textu, písemný projev, porozumění mluvenému textu; ústní zkouška. Zkouška je známá po celém světě a je jako doklad základní znalosti německého jazyka uznávána firmami i státními institucemi; v Německu uznávána též jako doklad znalosti němčiny k žádosti o udělení státní příslušnosti.
    Přidejte se ke stovkám našich spokojených studentů z řad veřejnosti a popadněte své místo v jazykovém kurzu co nejdříve! Start 18.2.2019, tak vzhůru na palubu!
    Části zkoušky - písemná zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu, písemný projev (krátký osobní dopis); ústní zkouška skupinová nebo ve dvojicích. Zkouška je známá po celém světě a je dokladem o elementární znalosti německého jazyka na úrovni A1.
    Dodáváme jazykové kurzy pro České Budějovice v rámci bonusového programu pro zaměstnance zaštítěného firmou Benefit Management. Vyberte si kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a dalších jazyků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00