Jak na věc


zkoušky odborné způsobilosti úředníků

Jaké výsledky přineslo testování bank úkolů

    účastníci se před uvedeným časem začátku dostaví na místo konání zkoušky. Místnosti budou zpřístupněny 20 minut před začátkem zkoušky. Po prezenci účastníků následuje poučení o průběhu konání zkoušky a o způsobu vyplňování odpovědních archů. Následně proběhne písemně zkouška z prvního předmětu, následuje přestávka a poté zkouška z druhého předmětu.
    Přijímací zkoušky nanečisto se konají v prostorách Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14.
    Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát.
    Atrelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2020 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.
    Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00