Jak na věc


znečištění vody v čr

Znečištění ovzduší na území České republiky

    Problémy vyplývající ze znečištění atmosférického vzduchu jsou podrobně popsány v mnoha publikacích. Tvoří klíčovou část všech úvah spojených s ochranou životního prostředí. Znečištění atmosféry má vliv nejen na atmosféru, ale přímo na všechny prvky ekosystému: lidi, zvířata, rostliny, vodu, půdu i krajinu. Znečištění vnějšího ovzduší je rovněž podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vnitřního vzduchu. Uplatnění přiměřeného počtu správně volených filtrů vzduchu dovoluje zadržet většinu nečistot. Základem pro výběr filtrů vzduchu musí být znalost druhů znečištění vnějšího prostředí klimatizované budovy, jejich výše a jiných fyzikálně-chemických vlastností včetně požadavků týkajících se čistoty vnitřního ovzduší závislé na určení objektu. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se znečištění vnějšího ovzduší, jejich původ a výše. Znečištění vnějšího ovzduší můžeme rozdělit do dvou skupin:
    Znečištění vnějšího ovzduší je podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vnitřního vzduchu. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se znečištění vnějšího ovzduší, jeho druhy, původ a množství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00