Jak na věc


zrušení věcného břemene užívání na katastrálním úřadu

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.
    podle soudní judikatury platí, že oprávněný z věcného břemene má právo umožnit užívat dům i svému manželovi/manželce. Tedy i přes nesouhlas vlastníka nemovitosti.
    z Vašeho dotazu není přesně zřejmé, jaký vztah má mít Váš přítel k rodinnému domu, který plánujete stavět, tam bude mít věcné břemeno úžívání? Pokud ano, pak je možné toto věcné břemeno zřídit výhradně na jeho osobu a smrtí by zaniklo. Pokud však budete rodinný dům stavět společně a každý poté bude vlastnit ideální polovinu, pak by toto přecházelo do dědictví a to je pro případ úmrtí možno ošetřit sepsáním závětí, kterou je možno sepsat u notáře a s ním danou věc probrat.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Dobrý den.Koupili jsme s druhem parcelu na které jsme postavili chatu. Vlastníkem je druh.Na nákup si vzal půjčku,kterou splácíme společně rovným dílem.Nemůžu v katastru být napsaná jako spoluvlastník,protože mám exekuci.Poradíte mi prosím,jak to udělat,abych i o ten svůj podíl nepřišla a nebo nedostala do nějakého problému svého partnera?Mohlo by se sjednat doživotní právo užívání?Nebo sepsání nějaké smlouvy na užívání? Děkuji
    (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.
    jako oprávnění z věcného břemene máte právo vykonávat oprávnění z věcného břemene a to bez nepřiměřeného rušení tohoto oprávnění a příp. odstranit následky tohoto rušení. Tzn. cesta by měla být ve stavu, aby se po ní dalo jezdit a nemělo by vám být nijak ztěžováno po ní jezdit. Ochrany svého práva z věcného břemene se můžete domáhat u soudu žalobou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00