Jak na věc


zvýšení životního minima

Sociální dávky – zvýšení životního minima, příklad výpočtu

    Pro lepší ilustraci a pochopení principu je zde uveden postup výpočtu a přehled dávek, podle čehož si můžete udělat předběžnou představu, jak se Vaše situace změní po navýšení částky životního minima.
    Závěrem bych tedy chtěla poradit rodičům, jakmile u nich v rodině nastanou skutečnosti vyžadující zvýšené náklady některého člena rodiny, aby si podala žádost o zdravotní posouzení. Dle výsledku posudku si dále promysleli, kterou dávku pobírat. Posudek se dále může hodit při zápisu do speciálních školek, či zápisu do základní školy či jiných typů škol. V každém případě posudek předložili na sociálním odd. a požádali o navýšení životního minima z důvodu zdravotního posouzení. Je to poněkud složitější a časově náročnější procedura, ale výsledkem by měla být lepší nejen finanční situace pro Vás a Vaše dítě.
    Výše uvedený postup rozhodně doporučuji rodinám s některými z dietních opatření, nebo zvýšenými náklady na léky. Týká se to i dospělých členů rodiny. Postup je totožný, pouze posudek vyřizovat na sociálním odd. (OSSZ) pro dospělé.


Stříbrné šperky za výhodné ceny

    Napsal jste mi:Příspěvek na dietu žádný není, je možné však zvýšit o tuto částku životní minimum posuzovaných osob a tudíž i možnost snažšího získání vyšších dávek ze sociálních systémů.
    Samostatný příspěvek na dietu neexistuje. Podle zákona o životním minimu se sociální potřebnost občana zvyšuje v důsledku zvýšených nákladů na dietní stravování o částku, která je stanovena pro jednotlivé typy diet. Příspěvek na dietní stravování pak činí rozdíl mezi výší příjmu občana a jeho sociální potřebností. Vždy to záleží na posouzení úřadem. Na tuto dávku není nárok. Pokud Vám ji přiznají, tak musíte každý měsíc na úřadě předkládat doklady o platbě bytu a další doklady související s bydlením. Děti musí předkládat vysvědčení. Domnívám se, že je daleko lepší výše uvedená varianta, násobení životního minima, kde je pouze třeba si hlídat platnost posudku a odpadá, jako u této varianty každoměsíční předkládání dokladů na úřadě.


Poslat odkaz na článek na e-mail

    Pokud už máte děti větší, vyděláváte, či máte jiné překážky, že nemůžete pobírat výše uvedené dávky je výhodné si rovněž zdravotní posudek vyřídit. Platí to i pro dospělé členy rodiny, kteří mají z nějakých důvodů zvýšené nároky např. na stravování. Zdravotní posudek předložíte na odd., kde jsou vypláceny dávky státní sociální podpory (mateřská, porodné, přídavky na děti apod.). Na základě předložení zdravotního posudku Vám bude ze zdravotních důvodů násobena 2,4x částka životního minima na toho člena rodiny, na kterého je předložen posudek. Tím se zvýší celková částka životního minima celé rodiny, od které se dále odvíjí výpočet dalších dávek, o které požádáte.
    Zajímalo by mě,kde o to zvýšení zažádat.Myslím si,že na úp ssp,kde budu žádat i o PnP nebudou mít ani ponětí.
    Rozhodně netvrdím, že je to universální recept pro všechny, ale domnívám se, že rodinám s dětmi tento postup může pomoci alespoň částečně refundovat zvýšené náklady.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00